23d' Octubre de 2016
Ètica i política
26/06/2012
El descrèdit de la política i dels polítics és un fenomen social que reflecteixen els estudis d’opinió d’una manera ben explícita. Cada vegada és més clar que la ciutadania menysprea la política. Aquest descrèdit provoca efectes devastadors en el funcionament democràtic de la societat, entre els quals destaquen la desconfiança, la indiferència, l’apatia i el desinterès per la cosa pública. Reforçar el crèdit de la política mitjançant les conductes adequades i les bones pràctiques de les persones que s’hi dediquen és l’únic reforçament vitamínic possible per a l’actual sistema democràtic. La preocupació per aquest descrèdit va ser el detonant per posar en marxa un projecte conjunt entre el Centre d’Estudis Jordi Pujol i la Càtedra Ethos, una càtedra d’ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull dirigida pel doctor Francesc Torralba. L’objectiu del projecte era elaborar un codi ètic per a professionals de la política. Una primera versió del codi va ser elaborada per una comissió d’experts integrada per professorat d’universitats nacionals —l’IESE, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull— i d’àmbit internacional —London University, Princeton University i University of Cambridge. Els resultats obtinguts van ser discutits amb personalitats polítiques vinculades a tendències polítiques diferents.

El codi assenyala vuit principis bàsics que han de regir l’activitat política: la justícia, el respecte, el servei, la responsabilitat, la integritat, la imparcialitat, la professionalitat i la transparència. A partir d’aquests vuit principis de caire general, el document es desplega en sis apartats: I) relació amb la ciutadania i la societat civil; II) relació entre polítics; III) polítics amb funcions executives en l'administració pública; IV) relació amb els mitjans de comunicació; V) relació entre polítics i partits polítics; i VI) relació amb l’administració de justícia. No pecarem d’ingenuïtat i ens creurem que un document canviarà de la nit al dia uns hàbits i uns comportaments fortament arrelats en les pràctiques polítiques. Però també és cert que la creació de noves eines i de nous referents poden ajudar a reflexionar i a millorar sobre aquestes pràctiques i, també, a retornar a la ciutadania l’interès i la confiança per la cosa pública. En aquest sentit, un primer pas pragmàtic va ser lliurar el document, un cop finalitzat, a la presidenta del Parlament, la M. H. Sra. Núria de Gispert. Ara cal esperar que aquest codi es converteixi en una referència per a propiciar una discussió franca i plural en l’àmbit polític català, ja que l’excel·lència d’un poble està determinada en gran mesura per l’ètica i l’excel·lència, també, del personal polític que el representa.
Comentaris
CLI_WritesComment CLI_WritesComment
* Camps obligatoris