26d' Octubre de 2016
I els meus diners?
05/06/2012
Diumenge passat el programa 30 minuts de TV3 va emetre un excel·lent reportatge: I els meus diners? Hi tractava la polèmica i l’alarma social generada per un desconegut producte financer, almenys fins ara: les participacions preferents. Al començament de la crisi, centenars de milers de petits estalviadors sense coneixements financers van comprar, refiant-se dels consells i de la confiança personal amb la seva entitat financera, un producte de risc difícil d'entendre perquè havia estat pensat i dissenyat per a inversors experts. Ara aquestes persones no poden recuperar els seus estalvis o bé han hagut d'acceptar els bescanvis que les entitats financeres els proposen, perdent-hi força diners. En molts de casos, aquests estalvis eren la guardiola de persones grans, generada durant tota una vida de treball i d’esforç. En plena tempesta financera, aquest cas s'ha escampant mitjançant el boca-orella, ja que qui més, qui menys coneix alguna persona que n’ha petit les amargues conseqüències.

A més dels prejudicis estrictament pecuniaris, força agreujats pels moments de crisi en què tenen lloc, el cas de les participacions preferents té unes altres conseqüències, tant o més importants que les crematístiques. Són aquelles que afecten els valors ètics i de confiança que han de regir les relacions entre client i proveïdor, especialment si es tracta d’un àmbit tan sensible com és el financer. Qualsevol codi de bona conducta professional contempla com a base de la confiança entre client-proveïdor criteris com el comportament ètic, la transparència en la informació que es transmet i l’orientació de l’empresa o l’entitat a cercar la satisfacció i el benefici d’aquelles persones que hi han dipositat la confiança. En la comercialització de les participacions preferents tots aquests criteris positius s’han menystingut. Però el més greu de tot plegat és l’esquerda de confiança que s’ha produït entre les entitats financeres i els seu clients. I per molts rescats que encara hi hagi, aquesta és una ferida que trigarà molt de temps a cicatritzar. Un primer pas per rescabalar la gent del mal sofert seria imputar judicialment totes aquelles persones que han estat responsables d’aquest colossal engany.
Comentaris
CLI_WritesComment CLI_WritesComment
* Camps obligatoris