22d' Octubre de 2016
Picaresca i frau
31/07/2012
La posada en marxa del sistema de copagament dels medicaments ha fet aflorar algunes dades que cal analitzar amb atenció. Segons la informació proporcionada aquest mes de juliol per la Secretaria General del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s’han detectat 150.000 targetes sanitàries actives les titulars de les quals eren persones traspassades. Així mateix, també s’han detectat 800.000 titulars de targetes que constaven com a beneficiaris, quan de fet no estaven donats d’alta a la Seguretat Social. D’aquests 800.000, 200.000 constaven en règim de pensionistes, la qual cosa implica que no pagaven els medicaments que els eren dispensats. Una altra dada important, tot i que el més de juliol tot just s’acaba avui, ja es preveu una disminució entre el 15 i el 20% del nombre de receptes emeses. I encara més, es calcula que el 10% dels medicaments dispensats per les farmàcies no s’arriba a utilitzar mai, el que suposa, pel capbaix, que es malbaraten uns 1.100 milions d’euros de l’erari públic. Fins aquí, les dades.

A la llum d’aquestes dades, una primera conclusió és que s’ha pogut saber tot això gràcies al creuament d’informació entre els ministeris de Sanitat i Hisenda. El que no s’entén és que a aquestes alçades del segle XXI s’hagi trigat tant. No es tracta de tecnologia, ni de disposar de les dades necessàries, sinó que es tracta de factors vinculats a la coordinació i eficiència dels diversos agents institucionals que intervenen en la gestió de la cosa pública. Sense una informació actualitzada, creuada i contrastada, difícilment és factible portar a terme allò que hauria de formar part de l’ADN de la gestió pública: l’avaluació dels resultats i dels impactes de les polítiques que s’hi apliquen. La segona conclusió té a veure amb els valors que imperen en el conjunt del corpus social. Se n’ha parlat a bastament, però no és balder insistir-hi: cal un reforç permanent de tots aquells valors que promoguin la transparència i el rendiment de comptes, a la vegada que l’honestedat, l’ètica personal i la defensa del bé comú. El matís que de vegades es fa entre picaresca i frau no deixa de ser un fill espuri d’aquella Contrareforma que tant de mal ens va fer històricament i socialment. Malauradament, encara n’arrosseguem les conseqüències.
Comentaris
CLI_WritesComment CLI_WritesComment
* Camps obligatoris