30de Setembre de 2016
La reforma de l'Administració Local
06/03/2013
En una compareixença al Parlament del passat 21 de febrer, la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació, Joana Ortega, va presentar el full de ruta del que serà la reestructuració de l’administració local. La columna vertebral de la nova Llei de Governs Locals passa per la supressió de tots els plens de consells comarcals —això suposa l’extinció d’uns mil càrrecs públics remunerats—; la constitució del Consell d’Alcaldes com a màxim i únic òrgan de decisió; la reestructuració dels consells comarcals que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja sigui fent-los desaparèixer —cas del Barcelonès—, ja sigui reduint-ne el pes perquè part dels seus municipis s’integraran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona —Baix Llobregat, Maresme i Vallès Occidental—; la delegació obligatòria als consells d’algunes de les competències tècniques que actualment tenen els municipis de menys de 1.000 habitants; i la supressió d’un bon nombre de consorcis, mancomunitats i empreses públiques. Amb aquest pla, el Govern preveu un estalvi d’entre 1.000 i 1.100 milions d’euros anuals.

La superposició de competències i de funcions entre les diferents administracions —estatal, autonòmica, supralocal i local— és un dels problemes pendents de resolució que arrosseguem des de fa temps. Deixant de banda la permanent invasió de competències del govern central respecte del Govern de la Generalitat, el que és cert és que en l’àmbit local hi ha una superposició perniciosa entre diputacions, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, ajuntaments i empreses o organismes parapúblics de tota índole. Amb els anys, a més, en comptes de simplificar-se ha crescut. La conseqüència és clara: les superestructures administratives, com també les despeses corresponents (el que inclou la despesa dels càrrecs, que sovint tenen funcions merament representatives o bé treballen pels partits), han esdevingut insostenibles. Cal fer, doncs, una neteja a fons de l’àmbit administratiu local. I cal que donem la benvinguda a aquesta iniciativa del Govern de la Generalitat. No tan sols s’aconseguirà estalviar unes despeses econòmiques supèrflues i que no sostenen la prestació de serveis a la ciutadania, sinó que, a més, suposarà un exemple pràctic d’eficàcia, d’eliminació de prebendes i, en general, de bon govern. Un model per a l’estat propi.
Comentaris
CLI_WritesComment CLI_WritesComment
* Camps obligatoris