23de Maig de 2015
PRESENTACIÓ
Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem-


La nostra missió


La Fundació Catalanista i Demòcrata –CatDem- és una plataforma de pensament polític que treballa per generar idees i fomentar i difondre els valors de la democràcia amb la finalitat que la societat catalana avanci cap a una societat amb més llibertat, democràcia, progrés econòmic i justícia social.
Per aconseguir aquests objectius, considerem imprescindible l’assoliment i la construcció d’un Estat propi per a Catalunya.

La Fundació CatDem està vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya.


La nostra visió

Treballem perquè la Catalunya del segle XXI es distingeixi per:

- Un estat propi
- Una democràcia exigent
- Un model propi d’Estat del Benestar que faci possible el progrés econòmic i la justícia social
- Un rol actiu en la política internacional com a Estat membre de la Unió Europea.

Per aconseguir aquests objectius, des de la Fundació CatDem organitzem actes, debats, seminaris i publiquem diferents documents com ara informes, quaderns i butlletins electrònics.


La nostra història

Des de la seva creació, l’any 1994, la fundació ha treballat per fomentar el catalanisme polític, esdevenint un referent en la creació de pensament polític de Catalunya sota els valors de la democràcia, el progrés econòmic i la justícia social.


ÀREES: 

1. Qualitat democràtica

La transició nacional és, sobretot, un canvi polític fonamentat en una profunda radicalitat democràtica. Es tracta d’un procés en el qual els ciutadans de Catalunya prenem consciència del dret de poder decidir el que considerem millor per al nostre creixement polític, social, cultural i econòmic; en definitiva, el dret de poder escollir el camí que vulgui la majoria dels ciutadans de Catalunya.

El catalanisme està profundament lligat als valors democràtics, que són a la base del procés emancipador que hem endegat. És per això que la democràcia del nou Estat català només pot ser una democràcia exigent i radical en la qual el poble pugui exigir transparència total i l’obligació de retre comptes als seus representats polítics. Des de la CatDem contribuïm a pensar noves mesures que faran possible aquesta regeneració política.

2. El camí cap a l’estat propi

La transició nacional consisteix, d’entrada, en el trànsit de la Catalunya autònoma a la Catalunya independent. La continuïtat de Catalunya com a nació només passa per poder disposar d’un estat propi, perquè l’estat Espanyol ha renunciat a ser l’Estat dels catalans.

En aquest nou paradigma, és absolutament imprescindible comptar amb arguments sòlids que permetin a Catalunya dotar-se d’un estat propi. La Fundació CatDem treballa per carregar de raons el catalanisme amb les quals reforçar el procés de transició nacional. Cal omplir de continguts el país que volem construir per tal de donar forma a un projecte nacional sòlid i engrescador amb el que tots els ciutadans de Catalunya, independentment del seu origen, se sentin identificats.


3. Actualitzar l’Estat del Benestar


El procés sobiranista que viu Catalunya ens dóna l’oportunitat d’aspirar a una Catalunya social, viable, justa i eficient basada en el consens nacional sòlid i transversal. Fer front a l’augment de les desigualtats socials és el gran repte de la política catalana i europea. Hi ha un ampli consens per incloure la lluita contra les desigualtats a l’agenda política no tan sols per imperatiu ètic de justícia social, sinó també pel risc de convertir-se en el principal obstacle per al creixement i la recuperació econòmica. Defensem la urgència d’estimular el progrés econòmic per tal de fer possible una major justícia social i una reducció de les desigualtats.

Contra l’atur, l’empobriment i la devaluació social injusta, cal respondre amb una combinació de polítiques redistributives, per actuar sobre els efectes, i polítiques predistributives, per actuar sobre les causes estructurals i prevenir la reproducció de les desigualtats. Estem convençuts que la construcció d’un Estat propi és l’única via que ens permetrà assolir el model econòmic just i de creixement a què tenen dret els ciutadans de Catalunya.

4. Política Internacional

En un món cada vegada més globalitzat, naturalment la internacionalització és una de les prioritats de la Fundació CatDem, des d’on som plenament conscients de la importància de ser presents als debats polítics internacionals i de la transcendència de fer un acurat seguiment de la vida política de les principals democràcies.
La creació d’un nou estat és un procés que requereix d’un reconeixement per part dels principals actors polítics internacionals.

La CatDem forma part de l’European Liberal Forum (ELF) i de l’European Network of Political Foundations (ENOP).