27de Novembre de 2015
ÚLTIMES PUBLICACIONS
Informes
Informes | Sílvia Requena i Isabel M. Redondo 29/12/2014
"Estem lluitant per construir i posar les bases per a un nou estat: l'estat propi. Parlem de la cons- trucció d'un nou país; parlem de nous fonaments; parlem que ens [...]
Informes
Informes | Enric Roca i Casas 29/12/2014
"Pensar en el futur de l'estat del benestar a Catalunya és imaginar la consecució d'un estat propi i treballar per aconseguir-lo, perquè només construint [...]
Informes
Informes | Daniel Ortiz i Llargués 29/12/2014
El propòsit d'aquest article és contribuir a explorar les possibilitats de col·laboració entre els sectors públic i privat a Catalunya avui dia des d'una [...]
Informes
Informes | Xavier Martínez-Celorrio 29/12/2014
"Impulsar la Catalunya social des d'una lògica predistributiva" s'estructura en quatre apartats. En primer lloc contextualitza els diferents models o règims de benestar [...]
Informes
Informes | Begoña Roman i Maestre 29/12/2014
Els objectius d'aquest treball, "Cap a una nova ciutadania", són dos. El primer consisteix a exposar la caducitat d'una noció de ciutadania «desdibuixada» respecte del [...]
Informes
Informes | Antoni Tort i Bardolet 02/04/2014
L'informe "Èxit educatiu, inclusió social i immigració", d'Antoni Tort i Bardolet, presenta algunes consideracions pertinents a l'hora de valorar l'èxit de trajectòries i [...]
Informes
Informes | Tània Verge 03/12/2013
L'últim estudi que ha fet públic el Centre d'estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya indicava que l'interès polític de les dones és menor que el dels homes. També recollia [...]
Informes
Informes | Robert Casadevall 06/06/2013
"L'expressió «equilibri territorial» com a principi, o guia, de determinades polítiques a Catalunya (d'inversions, de finan- çament, d'organització territorial...) ha estat [...]
Informes
Cohesió social | Xavier Martínez Celorrio, professor de sociologia. Universitat de Barcelona 21/02/2013
"L'impacte d'una crisi tan colossal i incerta com l'actual exigeix una visió d'estat per part de totes les forces polítiques, sindicals i entitats civils, ja que el seu abast no [...]
Informes
Informes | Dra. M. Moragas Freixa 21/12/2012
"La oportunidad histórica de este momento requiere fomentar la cultura entendiéndola como cultivo personal y civilizador de la persona, cultivando la racionalidad y la voluntad [...]