25d' Octubre de 2016
RSS
Els continguts de CatDem disponibles via RSS
RSS és una eina creada per oferir els continguts publicats en el nostre diari actualitzats constantment. Aquest sistema, com podràs comprovar si et subscrius, et permetrà rebre els titulars dels nostres continguts en temps real.

Generalment amb les últimes versions dels exploradors d'Internet permeten la lectura de feeds RSS, i també existeixen aplicacions anomenades un lectors d'RSS.

Per poder llegir els titulars de CatDem mitjançant un lector d'RSS, només has de seleccionar el Blog o la Secció que t'interessa fent clic als enllaços en vermell a la part de baix d'aquesta pàgina, i afegir l'adreça que apareixerà en el programa que facis servir habitualment: Explorer, Firefox, Mozzilla, etc... També pots utilitzar un dels programes que indiquem a sota.

Lectors d'RSS:

WEB:
- BlogLines.com (en castellà)
- My.Feedster.com
- My.Yahoo.com
- Reader.google.com

WINDOWS:
- FeedReader.com
- RssReader.com
- SharpReader.net
- Bradsoft.com / FeedDemon

MAC:
- Ranchero.com/NetNewsWire

LINUX (Complements del Firefox):
- Update.Mozilla. org