21de Setembre de 2014
VÍDEOS
20/02/2013
La transició nacional
Vídeo elaborat amb un recull de frases extretes de discursos del president que expliquen el concepte de Transició nacional.
29/05/2014
Connexionable Núria Ramon
16/05/2014
Europa en debat
Internacional
29/04/2014
Connexionable Jordi Casassas
09/04/2014
El missatge d'Enric Prat de la Riba de 1914