24de Maig de 2015
VÍDEOS
20/02/2013
La transició nacional
Vídeo elaborat amb un recull de frases extretes de discursos del president que expliquen el concepte de Transició nacional.
15/05/2015
Quins valors haurien d'assumir els dirigents públics?
06/05/2015
"Per una ciutadania responsable", amb Francesc Torralba
Vídeo-resum de l'acte "Per una ciutadania responsable. Compromís i valors en un nou marc polític", amb Francesc Torralba.

Dimecres, 29 d'abril del 2015
28/04/2015
Per què prosperen o fracassen les nacions?, amb Albert Serra
23/04/2015
A què ens referim quan parlem de qualitat democràtica?